Juan Martín

Website

La web és el darrer projecte que hem desenvolupat per a JUAN MARTÍN.
La nova web és una continuació de la imatge de marca i filosofia de Juan Martín. El projecte s’ha orientat per a aconseguir una millor organització dels continguts i una millora en l’experiència d’usuari, facilitant l’accés i la visualització de les diferents màquines que ofereixen.

> Visitar website

Juan Martín
Juan Martín

Imatge corporativa

Juan Martín és una empresa familiar de reconegut prestigi en el sector de la maquinària de tall. La seva activitat està centrada a distribuir i assessorar, establint ponts d’enllaç entre els fabricants que representen i els seus clients.

D’aquí la importància de crear una imatge amb un alt potencial estratègic que la posicioni entre els seus competidors, destacant els valors de credibilitat, confiança i fiabilitat.

Apostem per una marca de formes geomètriques senzilles perdurable en el temps i que compleixi amb els principals objectius a representar: Personalitat, Diferenciació dels seus competidors
, Impacte visual
 i Perdurabilitat en el record del consumidor

.

Amb aquesta idea es va dissenyar:

El SÍMBOL conceptual que representa la “J” de JUAN MARTÍN duplicada simètricament, acotant un espai intern que simbolitza les solucions personalitzades per a cada client.

El LOGO. Per a JUAN MARTÍN es va utilitzar una tipografia amb un pes important que potencia la força, solidesa i estabilitat de la marca.

EL CODI CROMÀTIC. El blau profund que remarca els aspectes de serietat, força, reflexió, i confiança. El color taronja aporta energia i innovació.

Juan Martin

En analitzar la competència a través de les publicacions especialitzades observem que, excepte alguns casos, la majoria utilitzen un excés d’efectes i colors indefinits en les seves marques i publicacions, que dificulten la comprensió, lectura i diferenciació entre les empreses.

Amb tot això, vam establir per la marca un codi cromàtic i compositiu potent i diferent de la resta, adaptable a qualsevol canal i suport de comunicació, Papereria, Carpeta Dossier, Catàleg de productes i el darrer projecte, l’espai WEB.