Artesian Wines Agency

Artesian Wine Agency

A partir de la fundació d’una companyia als EEUU, amb l’objectiu d’assistir cellers familiars de qualitat en els seus esforços comercials, posicionament de marca i objectius a Amèrica del Nord, el client ens va plantejar un projecte on la idea de “pou artesià”. Era la declaració d’intencions del projecte.
Es tractava de fer un paral·lelisme entre aquest tipus de pous, on l’aigua emergeix espontàniament, per la pressió exercida des de l’aqüífer, i el talent d’aquests cellers productors de vins artesanals, ja que aquests havien d’emergir en el mercat d’ Amèrica del Nord, gràcies a la pressió positiva exercida per la nova empresa.
El requisit indispensable era una referència visual de la vinya i una altra de l’aigua. A tal efecte, Girafa va construir la imatge corporativa d’Artesian Wines Agency.
Una fulla de parra dibuixada a mà que plasma la idea de cultura artesanal del producte. A l’hora, aquesta fulla engloba allò que vol transmetre i distingeix l’agència de vins: El suport que ofereix als cellers en el mercat Nord Americà; el fluir de l’aigua del pou artesà que es transforma i dona vida al sarment de la vinya, recolzat per l’inicial d’Artesian.
La pàgina d’inici de la “landing page” va ser construïda a partir de la imatge de fons d’un corrent d’aigua tractada amb tons turquesa monocromàtics, sobre la que ressalta la imatge corporativa en blanc. Així aconseguim un contrast impactant de fàcil una lectura i òptima visibilitat.