Nummulit

Nummulit és un fòssil present a la terra, testimoni d’un passat marí de l’era del cretàci. Vam interpretar aquest fet des d’una visió surrealista elaborant una il·lustració on nummulits i peixos simbolitzen el mar i emprenen un llarg viatge de retirada pel cel deixant pas a l’actual entorn paisatgístic del celler.

Client: El Vinyer