Autoritat Catalana de la Competència

Autoritat Catalana de la Competència

Disseny d’identitat corporativa i manual d’ús per l’organisme de la Generalitat de Catalunya destinat a vetllar pel correcte funcionament competitiu dels mercats i tots els sectors productius de l’economia a Catalunya.

Client: ACCO – Autoritat Catalana de la Competència.

Autoritat Catalana de la Competència