Memoria Anual ACCO
Programa Anual ACCO

ACCO

Disseny de la Memòria i el Programa Anual de l’Autoritat Catalana de la Competència.

Client: ACCO – Autoritat Catalana de la Competència